ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب: دیگر توانایی بازیگری ندارم

ابوالفضل پورعرب معتقد است: در حال حاضر فضای بازیگری بهتر شده است و ما بازیگران باید شهامت تعریف از همکاران خود را داشته باشیم. به گزارش ایسنا، ابوالفضل پورعرب در ویژه برنامه خندوانه که به مناسبت عید غدیر خم پخش شد، حضور یافت و درباره بیماری خود گفت: من مدتی بیمار بودم اما بیماری من […]

۱۹ شهریور ۱۳۹۶