تکوین هویت زن مسلمان در گذر انقلابی

کتاب «تکوین هویت زن مسلمان در گذر انقلابی» به نگارش صدیقه (لیلا) یوسف مدد توسط انتشارات نگاه معاصر با 308 صفحه و قیمت 55000 تومان چاپ و روانه بازار گردید.

زن، سوژه متغیر و سیالی است که در هر دوره ساخته می‌شود. می‌توان گفت در هر دوره ای تعریف خاصی از زن می‌شود. بازنمایی و تعریف از زن در هر دوره ای روایت خاصی را بازگو می‌کند که بر سازنده هویت جدیدی از زن است. حکومت چه نیازی به این نوع هویت خاص و تعریف شده از زن داشت و قرار بود چه چیزی را بازنمایی کند و مردم با دیدن آن ها قرار بود چه واکنشی از خود بروز دهند. در گفتمان سنت حضور زن در خانه و فرزندآوری و سلطه مرد بر زن در تمامی ‌عرصه ها پذیرفته شده بود. اما در گفتمان مدرن با ورود اندیشه‌های جدید و پذیرش دموکراسی، آزادی، حقوق برابر و غیره، زن نیز وارد عرصه عمومی‌ و به تبع آن قدرت و سیاست شد.

حضور زنان در عرصه عمومی‌ و به خصوص مناسبات سیاسی که محیطی مردانه برای کسب قدرت قلمداد می‌شود یک عمل غیر معمول و بی سابقه برای زنانی بود که معمولا انتظار می‌رود در قلمرو خانواده باقی بمانند. در ایران شاهد نقش مدرنیته در انقلاب مشروطه و تغییر مناسبات سیاسی و سعی در پایین آوردن قدرت از آسمان به زمین و تمرکززدایی از قدرت شاه به دست تأسیس مجلس بودیم. با این حال، با قدرت یافتن رضاشاه سیاست مدرنیزاسیون، منهای اندیشه مدرنیته در ایران پیاده شد.

کتاب حاضر در پنج فصل تهیه شده است.

فصل نخست، روایت مجله مکتب اسلام از سال 1337 تا 1342 است. مسئله حق رای زنان و وکیل شدن و حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی محل بحث است که این زن در جمع‌بندی نهایی با استفاده از روش تحلیل روایت زن فاسد نامیده میشود.

در فصل دوم روایت مجله مکتب تشیع و زن صاحب حق بازگو میشود که موسسان آن از روحانیان چپ حوزوی بودند و از سال 1338 تا 1344 منتشر میشد که پس از زندانی شدن آیت الله هاشمی ‌رفسنجانی که از موسسان اصلی مجله بود، این نشریه توقیف شد.

فصل سوم روایت مجله مسجد اعظم یعنی زن کانون خانواده از سال 1344-1345 بازگو میشود.

در فصل چهارم و روایت نهایی به نسل دوم مجله ی مکتب اسلام از سال 1342 -1356 پرداخته است.

فصل پنجم با کمک جدولی که هر چهار روایت در آن ترسیم شده، به جمع بندی مطالب پرداخته است. جداولی که از طبقه بندی، خلاصه برداری، گنجاندن کامل مقاله ها در قالب شش پرسش (چه بود، چه شد، چه طور، پیامدها، راه حل و چشم انداز مطلوب) و همچنین جدولی که به مقایسه مقالات از متن های سه مجله میپردازد.

فهرست مطالب گنجانده شده در کتاب عبارت است از:

مقدمه

فصل اول: ظهور زن فاسد

فصل دوم: زن صاحب حق

فصل سوم: زن، کانون خانواده

فصل چهارم: زن مبارز

فصل پنجم: نتیجه گیری

فهرست منابع

فهرست اعلام

کتاب حاضر با شماره بازیابی 609616 در کتابخانه مجلس موجود و قابل دسترسی پژوهشگران گرامی‌ است.

منبع: کتابخانه مجلس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا