برچسب برای"ارتداد"

پرونده هفت راه برای آخرین اثر وحید یامین پور/4

«پا جای پای بزرگتر ها»

یادداشت فرزانه زینلی برای رمان ارتداد در هفتمین نشریه تلگرامی هفت راه «خب فیلسوف بزرگ، در مکتب شما عشق چه معنایی دارد؟!»- این دیالوگ، فقط بخشی از آخرین رمان وحید یامین‌پور نیست؛ این پرسش را می‌‌توان بعد از هر صفحه، از نویسنده پرسید و بعدش، منتظر خطابه‌ای درباره مفاهیم بنیادی زندگی در بطن مبارزه بود. […]

۲۸ تیر ۱۳۹۹
پرونده هفت راه برای آخرین اثر وحید یامین پور/3

سه، هیچ به نفع نویسنده

ارتداد ناتوانی ما را در برابر “زمان” به وضوح روایت می‌کند. ناتوانی در برابر حوادث، در برابر فتنه، در برابر بلا… بلا را ما انتخاب نمی‌کنیم. بلا خودش سر زده می‌آید و ماهیچه‌های کرخت و خواب‌آلود تاریخ را به تحرک وامیدارد. بلا می‌آید تا تاریخ زخم بستر نگیرد و این ناتوانی بزرگ ماست که نمی‌توانیم به عقب بازگردیم تا جلوی حادثه‌ای را بگیریم یا آن را به شکل دیگری رقم بزنیم.

۲۶ تیر ۱۳۹۹