تهدید جشنواره کن به قطع برق!

اتحادیه انرژی فرانسه در پی اعتراضات به اقدامات رئیس جمهور فرانسه تهدید کرد که برق جشنواره فیلم کن و مسابقات اتومبیلرانی موناکو را قطع خواهد کرد. به نق از ایسنا، اتحادیه‌های ملی انرژی و معادن فرانسه در بیانیه‌ای پس از برگزاری یک شورای عمومی از کمپین «۱۰۰ روز اقدام و خشم» در واکنش به تصمیمات […]

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲