آرش خوشخو سردبیر روزنامه هفت صبح در ستایش از بازی فرامرزقریبیان در خروج نوشت:

بهترین بازی یک بازیگر در تاریخ سینمای ایران/ بهت و حیرت از بازی خارق‌العاده‌ قریبیان در فیلم خروج

 با صورتی تکیده و آفتاب سوخته و موهای یکدست سپید آشفته‌، پشت تراکتورش نشسته و ‌سیگارش را با دو انگشت گرفته است. با لبخندی خفیف به صف تراکتورهایی نگاه می‌کند که از جلویش می‌گذرند. سیگار را به سمت دهان می‌برد و پک عمیقی برآن می‌زند. بعید است این صحنه زیبا را ببینید و در دل […]

۱۲ بهمن ۱۳۹۸