مجیدانتظامی: با «سعیدِ از کرخه تا راین» شیمیایی شدم

مجید انتظامی را با آهنگ‌های ماندگارش به یاد داریم. آهنگ‌هایی که هر کدام‌شان برای فیلمی ساخته شدند. فیلم‌هایی که شاید نام‌شان یا کارگردان‌شان را به یاد نداشته باشیم؛ اما موسیقی آنها برای همیشه در ذهن‌مان جا خوش کرده است. گویی انتظامی استادِ ملودی‌های ماندگار است. ملودی‌هایی که برای هر فیلمی ساخت، برای همیشه ماندگار شد. […]

۲ مهر ۱۴۰۱