مهدی خاموشی

پیشنهاد سردبیر

بام حوزه هنری، چند هوا دارد؟

رفتار های متناقض هنری صرفا به انتقاد از فروشنده و اکران آن محدود نمی شود. همین امسال حوزه هنری درباره…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا