اختر و روزهای تلواسه

سینمای ایران

«شیار 143» بخرید، «اختر و روزهای تلواسه» بخوانید! فریب عکس و نام این کتاب را نخورید

استفاده از محبوبیت یک فیلم برای پرفروش شدن کتابی که از روی آن فیلم مذکور ساخته شده نه تنها اشکالی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا